Και δικός μας ο Πόνος – This is, also our Pain

Αφιερωμένο με αγάπη στην οικογένεια του Αλέξανδρου για την μεγάλη τους απώλεια…
Dedicated with love to the family of Alexandros for their great loss…

Από Social
Advertisements