Ανησυχία και παρηγοριά – Anxiety and consolation

Ανησυχία, παρηγοριά, Anxiety, consolation

«Όταν οι ανησυχητικές μου σκέψεις αυξήθηκαν μέσα μου,
Η παρηγοριά σου άρχισε να χαϊδεύει την ψυχή μου.»
«When my disturbing thoughts rose within me,
Your consolation started caressing my soul. «
Συνέχεια